Termal Analiz ve AAS Labortuvarı

          Termal Analiz ve AAS Laboratuvarımız Hitachi marka 7300 model Termogravimetrik ve Diferansiyel Termal analiz(TG/DTA), Perkin Elmer marka 8000 model Diferansiyel Taramalı Kalorimetri(DSC), Perkin Elmer marka 7100 model Dinamik Mekanik Analizör(DMA) ve Perkin Elmer marka PİNAACLE 900T model Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi(AAS) cihazlarını içermektedir.

Termogravimetrik ve Diferansiyel Termal analiz (TG/DTA);

          Artan sıcaklığa veya zamana bağlı olarak organik veya anorganik numunelerin  kütle değişimini (TGA) ve referans ve örnek arasındaki sıcaklık farkını (DTA) aynı anda ölçmektedir. TGA/DTA cihazı ile transformasyon, buharlaşma, süblimleşme, dekompozisyon, dekarbonasyon, dehidrosilasyon, dehidrasyon, organik maddelerin, kömür, yağ ve yakıtların yanma ürünleri, metallerin oksidasyonu, redüklenme, sinterizasyon, korozyon, polimerlerin bozunması gibi uygulamalar yapılabilmektedir. TGA ile  Kimyasal ve doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin (lif, iplik, kumaş) ısıya ve aleve dayanıklılığı kalite kontrol amacı ile test edilebilmektedir. DTA, erime, kaynama, parçalanma noktalarını yüksek bir doğrulukla tayin eder. Ayrıca kristallenme ve faz değişimleri hakkında bilgi vermektedir.

Cihaz sorumluları: Öğr.Grv.Dr.Fikret BÜYÜKKAYA KAYIŞ(Dahili:2253), Kim.Tek.Z.Nur GÖKDOĞAN(Dahili: 2258), Lab.Seher DURAK(Dahili: 2258)

*TG/ DTA Analiz ücretleri hakkında bilgi için tıklayınız.

Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC)

          DSC cihazı yönteminde malzeme ve referans maddesine aynı sıcaklık programı uygulanırken malzemede bir değişiklik olması halinde, malzemeyi ve referansa bir elektrik devresi yardımı ile dışarıdan ısı eklenerek her ikisinin de aynı sıcaklıkta kalması sağlanır.

           DSC eğrileri, eklenen eğrilerin ısının sıcaklığa karşı çizilen grafikleridir. Bu grafikte görülen pikin altında kalan alan tepkimede emilen veya açığa çıkan ısıyla, pik yükseklikleri de tepkime hızı ile doğrudan orantılıdır. dH pozitif ise(endotermik), malzeme ısıtıcısına ısı eklenir ve pozitif bir sinyal elde edilir. dH negatif ise(ekzotermik), referans ısıtıcısına ısı eklenir ve bir negatif sinyal elde edilir. Bu piklerin integrali numunenin aldığı veya verdiği ısı miktarına bağlıdır. DSC yalnız entalpi değişiminin olduğu olaylara karşı değil, aynı zamanda numune ile referansın ısı kapasiteleri arasındaki farka karşı da çok duyarlıdır.

Cihaz sorumluları: Öğr.Grv.Dr.Fikret BÜYÜKKAYA KAYIŞ(Dahili:2253), Kim.Tek.Z.Nur GÖKDOĞAN (Dahili: 2258), Lab. Seher DURAK(Dahili: 2258)

*DSC Analiz ücretleri hakkında bilgi için tıklayınız.

Dinamik Mekanik Analizör (DMA);

           DMA, malzemerlin üzerine belirlenen bir frekansta artıp azalan yük motoru kullanarak, malzemelerin viskoelastik özelliklerini ölçer. Yüksek hassasiyetteki LVDT duyargacı, örnek üzerindeki çubuğun göreceli pozisyonunu belirler. Malzemelerin dinamik viskoelastik özellikleri, örneğin E' ve E'', gerilim ve gerinimdalga şekilleri üzerindeki σ0, ∈0 ve δ değerlerinden hesaplanabilir.

Cihaz sorumluları: Öğr.Grv.Dr.Fikret BÜYÜKKAYA KAYIŞ(Dahili:2253), Kim.Tek.Z.Nur GÖKDOĞAN (Dahili: 2258), Lab.Seher DURAK(Dahili: 2258)

*DMA Analiz ücretleri hakkında bilgi için tıklayınız.

Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS);

              Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS), gaz halindeki ve temel enerji düzeyinde bulunan atomların, UV ve görünür bölgedeki ışığı absorblaması ilkesine dayanır. Işıma şiddetindeki azalma ortamda absorbsiyon yapan elementin derişimi ile doğru orantılıdır. Atomik absorpsiyon spektroskopisinde metallerin çoğu ile az sayıda ametal analiz edilir. Atomik absorpsiyon spektroskopisinde element, elementel hale dönüştürüldükten sonra buharlaştırılır ve kaynaktan gelen ışın demetine maruz bırakılır. Aynı elementin ışın kaynağından gelen ışınları absorplar. Sulu  numune bir alev içine yükseltgen gaz karışımı ile püskürtülür. AAS’ nin temel çalışma prensibi gaz halindeki atomların ışığı absorplaması ilkesine dayandığı için hazırlanan çözeltinin gaz halindeki atomlarına dönüştürecek bir atomlaştırıcıya ihtiyaç duyulmaktadır. AAS’ de alevli ve elektrotermal olmak üzere iki çeşit atomlaştırıcı kullanılmaktadır.

          Diğer bir atomlaştırıcı olan  elektrotermal atomlaştırıcı olarak grafit fırın adı verilen 2-3 cmuzunluğunda 1 cm iç çapındaki tüp kullanılır. Bu tüpün her iki yanına bağlanmış direnç telleri ile ısıtma yapılır. Fırın elektriksel dirençle 3000 oC’ ye kadar istenirse kademeli olarak ısıtılabilmektedir. Alevli sistemlere göre daha pahalı fakat daha avantajlıdır. Özellikle ağır metal elementlerinin analizinde ppb düzeyine kadar inebildikleri için daha fazla tercih edilmektedir. Atomik absorbsiyon spektrofotometresi, elementel analizlerde kullanılan önemli bir araçtır. Örnekteki aranan elementler, o elemente has dalga boyundaki ışığı soğurması yardımıyla bulunmaktadır. Katot lambada, aranan elementin dalga boyu genelde elementin kendisinin uyarılması ile elde edildiği için, örnekteki miktarlar için keskin sonuçlar verebilmektedir. Genellikle metaller için kullanılır. AAS kimyasal işlem labaratuvar analizlerinde kullanıldığı gibi, günlük hayatta su kirliliği, toprak kirliliği ve hava kirliliği oluşturan elementlerin limit miktarları doğrultusunda uyumluluk analizleri için de kullanılmaktadır.

Aliminyum(Al), Bakır(Cu), Demir(Fe), Mangan(Mn), Çinko(Zn), Kalsiyum(Ca), Magnezyum(Mg), Potasyum(K), Sodyum(Na), Gümüş(Ag), Krom(Cr), Silikon(Si), Nikel(Ni) ve Cd(Kadmiyum) elementlerinin tayini yapılmaktadır.

Cihaz sorumluları: Öğr.Grv.Elif PEKEROĞLU TEMURTAŞ(Dahili: 2255), Kimyager Mehmet KARAKUŞ(Dahili: 2315), Kim.Tek.Z. Nur GÖKDOĞAN(Dahili: 2258) 

*AAS Analiz ücretleri hakkında bilgi için tıklayınız.