Akaryakıt Analiz Laboratuvarı

           Akaryakıt Analiz Laboratuvarımız; AAP-5C ANİLİNE Point Tester marka AAP-5C -87271C DEC – 2008 model anilin noktası test cihazı, Karl- fischer Moisture marka MKC-501-D model titratör, TCU-40B COOLİNG CIRCULATOR otmatik soğutucu üniteli Auto Cold Filter Plugging Point Tester marka AFP-102 model soğuk filtre tıkanma noktası test cihazı, Rotanta marka 460/460 S model santrifüj, Koehler marka KV 4000 series model kinematik vizkozite banyosu, Flash Point Tester marka HFP 380 model parlama noktası tayin cihazı, PoliyScience marka akma & bulutlanma noktası test cihazı, Carbolite marka kül fırını, Densty Mater marka DMA 35n model yoğunluk tayin cihazı, Carbon Sulphur Determinator PC Controlled marka Eltra CS 530 model karbon ve sülfür tayin cihazlarını içermektedir;

Anilin noktası test cihazı;

Motorin numunelerinin anilin noktaları tespit edilir.

Titratör;

Motorin numunelerinin nem miktarı tespit edilir.

Soğuk filtre tıkanma noktası test cihazı;

Motorin numunesinde soğuk filtre tıkanma noktası belirlenir.

Kinematik Vizkozite Banyosu;

Motorin, kal – yak  gibi akaryakıtların viskozite ölçümleri yapılır.

Parlama noktası tayin cihazı;

Motorin,  Kal -Yak, MC-30 numunelerinin parlama noktasına bakılır.

Yoğunluk tayin cihazı;

Motorin, kal – yak, mc-30, benzin gibi yakıtların yoğunluklarının ölçümü yapılır.

Akma & bulutlanma noktası test cihazı;

          Kal – Yak, motorin gibi akaryakıt numunelerinin akma ve bulutlanma noktaları tespit edilir.

Karbon & sülfür tayin cihazı;

Kal – yak ve motorin gibi numunelerin içerisindeki karbon (C ) ve kükürt ( S ) miktarı ölçümü yapılır.

Ölçümlere göre düzenlenecek analiz raporlarında;

EURO DİZEL ANALİZ RAPORU: Yoğunluk, parlama noktası, viskozite, düşük kükürt miktarı, soğuk filtre tıkanma noktası, kül içeriği, anilin noktası ve nem miktarı parametrelerini içerir.

FUEL OİL 4 ANALİZ RAPORU: Yoğunluk, parlama noktası, su ve tortu, viskozite, düşük kükürt miktarı ve akma & bulutlanma noktası parametrelerini içerir.

MC-30 ANALİZ RAPORU: Yoğunluk, parlama noktası ile su ve tortu parametrelerini içerir.

 

*Cihaz Sorumluları: Pet. Tek. Ramazan AKYÜZ(2302), İnş. Tek. Deniz DOLU (Dahili: 2259),

*Akaryakıt Analiz Laboratuvarı ücretleri hakkında bilgi için tıklayınız.