Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji laboratuvarımız.

 

NÜVE / EN 055 marka PID Kontrollü İnkübatör ; ortam sıcaklığı 5°C üzeri ile 80°C arasında ayarlanan değerlerde kuru hava sıcaklığı ile kuluçka sürelerinin temini, her türlü ısıtma ve kurutma amaçlı işlemlerde kullanılır.

CHC Bioplus 222A2-04 Class-II marka Biyogüvenlik Kabini; laboratuvar çalışmalarında çalışan personele, deneye ve çevreye koruma sağlar. Yüksek-Verim Parçacık Yakalama (HEPA) filtresine sahiptir.

Gerber Instruments marka Mekanik Koloni Sayım Cihazı; ışıklandırılmış alanda toplam koloni sayısını, referans alanda sayma esasını kullanarak hesaplanır.

Nüve OT 90L marka Dik Tip Laboratuvar Buharlı Sterilizatörü (Otoklavı); mikrobiyoloji laboratuvarında yüksek sıcaklık ve yüksek buhar basıncına dayanıklı cam, agar, çözelti gibi malzemeleri steril etmek amacıyla kullanılır.