Kromatografi Laboratuvarı

          Kromatografi Laboratuvarımız Shimadzu marka LC 20AD modeli Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi(HPLC) cihazı, LC/MS-8040 modeliLikitKromatografisi-Kütle Spektrometresi(LC/MS/MS) cihazı ve QP2010 ULTRA SYSTEM modeli Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi(GC/MS) cihazlarını içermektedir.

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC);

          Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi analitik ayırma teknikleri amacı ile en yaygın kullanılan cihazdır. Yaygın kullanılma sebepleri duyarlılığı, kantitatif tayinlere kolaylıkla uyarlanabilir olması, uçucu olmayan veya sıcaklıkla kolayca bozunabilen bileşiklerin ayrılmasına uygunluğudur. En önemlisi ise sanayinin birçok bilim dalının ve toplumun birinci derecede ilgilendiği maddelere geniş bir şekilde uygulanabilirliğidir. Bu tip bileşiklere örnek olarak aminoasitler, proteinler, nükleik asitler, karbonhidratlar, ilaçlar ve pestisitler verilebilir.  HPLC analizlerinde karışım halindeki numune mobil faz ile kolondan geçirilerek bileşenlerine ayrılır. 

Cihaz sorumluları: Öğr.Grv. Erkan DOĞAN(Dahili: 2264), Kim.Müh.Kenan TÜRKAN(Dahili: 2355) Kim. Mehmet KARAKUŞ(Dahili: 2315)

*HPLC Analiz ücretleri hakkında bilgi için tıklayınız.

Likit Kromatografisi - Kütle Spektrometresi (LC/MS/MS);

          LC/MS, HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi) ve MS (Kütle Spektrometresi) ünitelerinin birlikte çalıştırılarak yapı aydınlatması ve miktar tayininde kullanılan bir cihazdır.  Ayrıca HPLC ve MS üniteleri birbirinden bağımsız olarak da çalıştırılabilmektedir.

LC/MS analizlerinde karışım halindeki numune mobil faz ile kolondan geçirilerek bileşenlerine ayrılır. LC/MS'in HPLC'den farkı bileşenlerin kütle spektrumlarının da belirlenmesidir. 

Cihaz sorumluları: Öğr.Grv. Fatih AYMELEK (Dahili: 2256), Öğr.Grv. Erkan DOĞAN(Dahili: 2264), Kim. Müh. Kenan TÜRKAN(Dahili: 2355)

*LC-MS/MS Analiz ücretleri hakkında bilgi için tıklayınız.

Gaz Kromatografisi - Kütle Spektrometresi (GC/MS);

         Gaz kromatografisi/kütle spektroskopisi, iki güçlü analitik tekniğin sinerjik kombinasyonudur. Gaz kromatografisi, karışımdaki bileşenleri ayırır. Kütle spektroskopisi, her bir bileşenin yapısal olarak tanımlanmasında yardımcı olur. Çok düşük miktarlardaki örneklerin tanımlanması, güçlü yapısal analiz, hızlı analiz süresi gibi önemli avantajları bulunmaktadır.

Cihaz sorumluları: Öğr.Grv. Fatih AYMELEK (Dahili:2256), Kim.Müh.Kenan TÜRKAN (Dahili: 2355), Öğr.Grv.Dr. Fikret BÜYÜKKAYA KAYIŞ(Dahili:2253)

*GC-MS Analiz ücretleri hakkında bilgi için tıklayınız.