Gıda Laboratuvarı

          Gıda Laboratuvarımız Buchi marka B-811 model Sokshlet Yağ Tayini, Buchi marka K-355 model Azot Protein Tayini,Thermo marka 3001 model Mikroplate Ataçmanlı Spektrofotometre (UV/VIS) ve Shimadzu marka UV-1800 model Ultraviyole Spektrofotometre (UV) cihazlarını içermektedir.

Sokshlet Yağ Tayini Cihazı;

          Sokselet (soxhelet) ekstraksiyon cihazı kullanılarak uygun bir çözücü ile örnekteki yağın ekstrakte edilmesi ilkesine dayanır.

Azot Protein Tayini Cihazı;

          Azot içeren örneğin belli bir miktarının H2SO4 ile yakılarak içindeki tüm azotun (NH4)2SO4’ a dönüştürülmesi, çözeltinin bazikleştirilmesi ve açığa çıkan NH3’ın damıtılıp belli standart bir asit çözeltisi içinde toplandıktan sonra nötr hale gelemeyen fazla asit miktarının titrasyonla saptanmasıdır. Kısaca Kjeldahl yönteminin temel amacı gıdalardaki serbest azotun amonyum iyonuna çevrilmesidir.

Mikroplate Ataçmanlı Spektrofotometre (UV/VIS);

            Çözelti  içindeki madde  miktarını çözeltiden  geçen veya çözeltinin  tuttuğu  ışık  miktarından  faydalanarak  ölçme  işlemine fotometri, bu tip ölçümde kullanılan cihazlara da fotometre denir.

         Fotometrik ölçümde, renksiz çözeltilerin konsantrasyonu da ölçülebilir. Analiz edilen örnek üzerine ışık demetinin bir kısmını filtreler kullanarak ayıran ve gönderen aletler kolorimetre veya fotometre olarak adlandırılırken, yarıklar ya da prizmalar aracılığı ile bu seçiciliği yapan aletler spektrofotometre olarak adlandırılırlar.

              UV cihazından farklı olarak çoklu okuma yapılabilmektedir.

Cihaz sorumluları: Öğr.Grv. Erkan DOĞAN(Dahili:2264), Lab. Seher SAYGI(Dahili:2258))

Ultraviyole Spektrofotometresi (UV); 

            Çözelti  içindeki  madde miktarını  çözeltiden  geçen  veya  çözeltinin  tuttuğu  ışık  miktarından faydalanarak  ölçme işlemine fotometri, bu tip ölçümde kullanılan cihazlara da fotometre denir.

          Fotometrik ölçümde, renksiz çözeltilerin konsantrasyonu da ölçülebilir. Analiz edilen örnek üzerine ışık demetinin bir kısmını filtreler kullanarak ayıran ve gönderen aletler kolorimetre veya fotometre olarak adlandırılırken, yarıklar ya da prizmalar aracılığı ile bu seçiciliği yapan aletler spektrofotometre olarak adlandırılırlar.

Cihaz sorumluları: Laborant Seher DURAK(Dahili:2315)

Diğer tüm manuel cihazlar için sorumlular: Kim. Müh. Kenan TÜRKAN(Dahili: 2355), Kim. Mehmet KARAKUŞ (Dahili:2315), Kim. Tek. Z. Nur GÖKDOĞAN (Dahili:2258), Lab. Seher SAYGI(Dahili:2258)

*Gıda Labortuvarı ücretleri hakkında bilgi için tıklayınız.