Çevre Analiz Laboratuvarı

 

Su Analiz Laboratuvarımız Hachlange marka DR6000 model Su Analiz cihazını içermektedir.

Su Analiz Cihazı;

Dalgaboyu aralığı 190 ile 1100 nm arasında olan bir UV-VIS spektrofotometredir. Spektrofotometrik yöntemle İçme suyu, yüzey suyu, farmasötik sular, enjeksiyon suyu, temizlik validasyonu, yüksek saflıkta su ve atık sularda Klorür, Florür, Nitrit, Nitrat, Amonyum, Fosfat, Sülfat, Fosfor, Sülfit, Fenol, Gümüş, Magnezyum, Potasyum, Karbonat, Bikarbonat gibi parametrelerin tayini yapılmaktadır. Ayrıca; Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Ca&Mg Sertliği, Toplam Sertlik, Çamur Aktivitesi ve Ph tayinleri de yapılmaktadır.

Cihaz Sorumluları: Öğr.Grv. Erkan DOĞAN(Dahili:2264), Lab.Seher DURAK(Dahili:2258)

*Su Analiz Labortuvarı ücretleri hakkında bilgi için tıklayınız.