Organizasyon Şeması

ADYÜMLAB

Yönetim

Merkez yönetimi; ADYÜMLAB Yönetimi, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Kalite Biriminden oluşmaktadır.

Çalışanlar

           ADYÜMLAB Yönetimine direkt bağlı görev yapan çalışanlarımız deneyim ve yetkinlik kazanmış Akademik, Teknik ve İdari Personel olarak Laboratuarımızda analiz ve ölçümleri gerçekleştirmek üzere  ilgili konulardaki araştırmacılarımızın da yönlendirmeleriyle çalışmalarını yürütmektedirler.