Misyon & Vizyon

MİSYON

Adıyaman Üniversitesi’nde temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek; üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırarak daha üst seviyelere taşımak; Bölgesel ve Ulusal anlamda üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile girişimcilerinin her türlü ürün, süreç, test, ölçüm ve analiz gereksinimlerini merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak; yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında işbirlikleri oluşturarak Bilimsel Araştırma Projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarını Merkez Laboratuvar bünyesinde toplamak ve üniversitemizin bünyesinde çeşitli bilim dallarında çalışan araştırmacıların, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarını sağlamak amacıyla Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ADYÜMLAB) kurulmustur.

 

VİZYON

Laboratuvarımız misyonumuz doğrultusunda nitelikli personel, altyapı ve laboratuvar olanakları ile Türkiye’nin önder laboratuvarlarından bir tanesi haline gelebilmeyi ve bu amaca ulaşabilmek için yeterli ve gerekli gelişim anlayışını benimser. Ayrıca, Adıyaman Üniversitesinin teknolojik gelişmeler ışığı altında proje yürütme potansiyelini arttırarak günümüz koşullarına uygun ve sürekli eğitim ile bilgi birikimi imkanları sunulan kaliteli insan gücüyle öğrenme ve araştırmanın beraber yaşandığı verimli ve etkin bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlar