Hakkında

     Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Adıyaman Üniversitesi Senatosunun 07.09.2010 tarih 2010/15 sayılı oturumunun 7 nolu kararı ile kurulma kararı alınmış ve Merkez yönetmeliğinin 16.01.2011 tarih ve 27817 sayılı resmi gazetede yayımlanmasıyla resmi olarak faaliyete başlamıştır.

     Merkezimiz her alanda nitelikli araştırmacı kitlesini aynı çatı altında toplayarak, yenilikçi ve ortak çalışma gruplarını içeren 4 koordinatörlükten oluşmuştur. Merkezimiz;

  • Başta üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren birim laboratuvarları ve araştırmacılarını desteklemek
  • Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin nitelik ve nicelik yönünden arttırılması
  • Bölgesel, ulusal ve uluslararası farklı düzeylerde ihtiyaç duyulan ölçme, test ve analizlerin gerçekleştirilebilmesi
  • Üniversite, sanayi ve kamu işbirliğini oluşturmak ve güçlendirmek amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen proje kapsamında altyapısını oluşturmuş bu altyapısını geliştirmeye devam etmektedir.

     Merkezimiz, ilin ve bölgenin AR-GE ihtiyacını karşılamayı, özel sektör ve kamuya danışmanlık yapmayı, bölge potansiyelini ortaya çıkarıp değerlendirerek il, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir merkez olmayı hedeflemektedir.