Faaliyetlerimiz

ADYÜMLAB Faaliyet Planı

      Politik, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknoloji kapsamında Adıyaman Üniversitesi’nde temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde bir araya getirerek bilimsel sorunların çözümlenmesine katkıda bulunmak, Adıyaman İl’inde ve Bölgede Ar-Ge imkânlarını karşılayarak sadece üniversiteler anlamında değil Kamu ve Özel Sektöre çalışmalarında danışmanlık yapmak, teknolojik gelişimleri yakından takip ederek dünyadaki gelişimlere ayak uydurmak ve her türlü ölçüm yöntemini ve bilgi paylaşımını en üst seviyede uygun hale getirebilmek amaçları ile Adıyaman Üniversitesi Senatosunun 07.09.2010 tarihli ve 2010/15 sayılı oturumu ve 7 no.’lu Kararı ile kurulmuş ve Merkez Yönetmeliğinin 16.01.2011 tarihli ve 27817 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla göreve başlanmıştır.

Birimimizde idari personel olarak 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı bulunmaktadır. 2009 yılında 1 yüksek kimyager; 2013 yılı içerisinde 1 kimya mühendisi, 3 kimya teknikeri, 2 laborant, 1 Memur; 2014 yılı içerisinde 1 yüksek astronom, 1 inşaat teknikeri; 2015 yılı içerisinde 3 uzman,1 kimyager, 1 veteiner sağlık teknikeri, 1 memur, 1 hizmetli, birimimize atanmış ve göreve başlamıştır.

Merkezimiz; son teknolojik gelişimler takip edilerek donatılmış 7 büyük, 6 küçük olmak üzere 13 adet laboratuvar, Günlük 80 lt kapasiteli sıvı azot üretim odası ve temel laboratuvar ihtiyaçlarının (çözelti hazırlanması vs) giderilmesine yönelik saf su üretim odası, kimyasal ve diğer ihtiyaç depoları, Arşiv Odası, 124 kişilik konferans salonu, gözlemevi ve personel ofisleri bulunmaktadır. Laboratuvarlarımızda ilgili cihaz ve ekipmanlar, bilgisayarlar ve fax-yazıcı gibi donanımları ve diğer ihtiyaçları karşılayacak kaynaklar mevcuttur.

Teknolojik gelişimlerin takibi ile donatılmış cihazların kullanıldığı laboratuvarlarımızda temel bilimler, sağlık, gıda, mühendislik alanlarında akademik araştırmalar yapılması hedeflenmiştir.

  

Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetin Belirlenmesi

 

Bölgesel ve Ulusal anlamda Üniversitemiz ile diğer üniversiteler, Kamu ve Özel Sektör arasında yapılacak ortak çalışmalara imkân ve olanak sunmak ve tüm iştirakçiler için başta fiziki ortam olmak üzere bilgi ve değer paylaşımı sunmak ve iştirakçilerimiz haricinde de bilgi ve hizmet alma talebinde bulunan tüm bireylere eşit ve saygılı davranarak önce insan politikası sergilemek öncelikli temel değerlerimizdendir.

Üniversitenin faaliyet alanları özet ve ana hatları ile örnek olarak aşağıda sıralanmıştır.

  • Sağlık alanındaki faaliyetler; sağlık sektörüne ait ilgili numunelerin incelenmesi,
  • Kültür alanındaki faaliyetler;

o Bilimsel ve teknolojik gelişimler vb konularda halk günleri ve gözlem şenliklerinin düzenlenmesi,

o Akademik anlamda konferans ve diğer toplantıların düzenlenmesi,

o Kamu ve Özel sektörden topluluklar ile ilgili çalışmalarda danışmanlık ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi,

o Öğrenci toplulukları faaliyetleri,

  • Genel Kamu alanındaki faaliyetler; Kamu kurumlarına ait numunelerin incelenmesi ve bilgilendirilmeleri.

2016 - 2020 Yılları Faaliyet Planı

2016 - 2020 FAALİYETLER TABLOSU 

 

2016

Laboratuvarın temel sarf gereksinimleri tespit edilmiş ve alımı yapılmıştır,

Şubat 2016’dan sonra yönetimde görev değişikliği yaşanmıştır,

Web sitesi düzenlenmiş ve geliştirilmiştir,

Döner Sermayeden toplamda KDV hariç 46.192,00 TL tutarında gelir elde edilmiştir,

Merkezi Araştırma Laboratuvarımızda 2016’te toplamda 982 adet deney ve 180 litre sıvı azot satışı yapılmıştır.

Merkezimiz personel sayısında değişiklikler yaşanmıştır,

Personellerimiz 2016 Eğitim Planında yer alan Hizmet İçi Eğitimlere katılım sağlayarak mesleki bilgi ve becerilerini arttırmışlardır,

Mikroplate cihazımızla beraber cihaz bazlı analiz sayısı 15'e çıkarılmış, analizlere bağlı parametrelere göre 150 tip analiz gerçekleştirilmiştir.

Gıda analizlerinde bakılan parametreler ve metotlar gelirtirilmiştir,

Çekme & Basma Laboratuvarı faaliyete başlamış, numune analizleri yapılmış ve ilgili bölüm öğrencilerine gelen talep doğrultusunda akademik danışmanları gözetiminde eğitim olanağı sunulmuştur,

Mikrobiyoloji laboratuvarı kurulmuş ve faaliyete başlanmıştır,

Kalite yönetimi kapsamında cihazlarımızın periyodik bakımları ve/veya kalibrasyonları yapılmıştır.

2017

Akaryakıt Analiz Laboratuvarı merkezimiz bünyesine katılmış ve analizlere başlanmıştır.

Laboratuvarın temel sarf gereksinimleri tespit edilmiş ve alımı yapılmıştır.

Web sitesi düzenlenmiş ve geliştirilmiştir.

Döner Sermayeden toplamda KDV hariç 79.658,24TL tutarında gelir kazanılmıştır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarımızda 2017’de toplamda 2642 adet deney ve 2805 litre sıvı azot satışı yapılmıştır.

Adıyaman’daki bazı okullardan gelen öğrencilere laboratuvar tanıtımı yapılmıştır.

Balda akreditasyon için hazırlıklar yapılmıştır.

Laboratuvarda yeni analiz metotları geliştirilmiştir.

  

2016 YILINDA AYLARA GÖRE CİHAZLARDA YAPILAN DENEY(ANALİZLER) MİKTARLARI

 

CİHAZLARCİHAZDA TOPLAM
DENEY SAYISI
AYLAR
OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN
HPLC200---200--
LC-MS/MS-------
GC - MS-------
TOC-------
ICP-MS82--4--78
AAS9----27
TG-DTA8--8---
CHNS-------
DSC14--14---
DMA-------
SEM942173019422
SIVI AZOT8020--202020
GIDA ANALİZİ3016-4415
SU ANALİZİ18---12-6
MİKRO DALGA12710512100--
AZOT PROTEİN77-----
MİKROPLATE 2---2--
ÇEKME & BASMA3----3-
TOPLAM55227235730138
CİHAZLARCİHAZDA TOPLAM
DENEY SAYISI
AYLAR
TEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK
HPLC44----44-
LC-MS/MS-------
GC - MS132----132-
TOC-------
ICP-MS7833---45-
AAS10----10-
TG-DTA-------
CHNS1515-----
DSC5-----5
DMA-------
SEM651511-20127
SIVI AZOT1002020202020-
GIDA ANALİZİ27-211104-
SU ANALİZİ11----11-
MİKRO DALGA-------
AZOT PROTEİN-------
MİKROPLATE 1---1--
ÇEKME & BASMA-------
TOPLAM8333315127812

 

2017 YILINDA AYLARA GÖRE CİHAZLARDA YAPILAN DENEY(ANALİZLER) MİKTARLARI

 

CİHAZLARCİHAZDA TOPLAM
DENEY SAYISI
AYLAR
OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN
HPLC85-44--1229
LC-MS/MS-------
GC - MS31-----31
TOC-------
ICP-MS52-24--1414
AAS100100-----
TG-DTA-------
CHNS-------
DSC-------
DMA-------
SEM8543201075-
SIVI AZOT(lt)267633083662070020170
GIDA ANALİZİ-------
SU ANALİZİ-------
MİKRO DALGA803121--1414
AZOT PROTEİN3030-----
MİKROPLATE ----2--
ÇEKME & BASMA34---1618-
AKARYAKIT AN.43--542410
SAF SU & Ultra SAF SU(lt)-------
TOPLAM20410915298798
CİHAZLARCİHAZDA TOPLAM
DENEY SAYISI
AYLAR
TEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK
HPLC-------
LC-MS/MS2--2---
GC - MS-------
TOC46010---450-
ICP-MS63-----63
AAS143---143--
TG-DTA2-2----
CHNS-------
DSC441010--24-
DMA-------
SEM53-337--13
SIVI AZOT(lt)104932940190180170140
GIDA ANALİZİ11-12--8
SU ANALİZİ442--42--
MİKRO DALGA143---143--
AZOT PROTEİN-------
MİKROPLATE -------
ÇEKME & BASMA1010-----
AKARYAKIT AN.287246259108151
SAF SU & Ultra SAF SU(lt)----100--
TOPLAM5678100338555135

2010 - 2015 Yılları Faaliyet Planı

2010 - 2015 FAALİYETLER TABLOSU

 

                                                                                    2010

786.234 TL bütçeli 52 kalem cihaz alınmıştır:

·         2 adet ısıtıcı tabla,

·         1 adet ultra saf su sistemi,

·         1 adet merkezi saf su sistemi,

·         5 adet analitik hassas terazi,

·         1 adet elektronik yüksek kapasiteli terazi,

·         1 adet elektronik genek amaçlı terazi,

·         1 adet -80 ºC Deep-Freezer,

·         1 adet Soğutmalı masaüstü santrifüj,

·         1 adet genel amaçlı santrifüj,

·         5 adet mekanik karıştırıcı,

·         5 adet etüv,

·         1 adet karbondioksitli inkübatör,

·         1 adet karbondioksit tüpü,

·         1 adet koloni sayıcı,

·         1 adet ultrasonik homojenizatör,

·         1 adet ultrasonik banyo,

·         1 adet azot-protein tayin cihazı,

·         1 adet tam otomatik yağ tayin cihazı,

·         2 adet masaüstü pH metre,

·         2 adet taşınabilir pH metre,

·         2 adet taşınabilir oksijenmetre,

·         1 adet buz makinesi,

·         5 adet otomatik pipet (single channel),

·         6 adet otomatik pipet (multi channel),

·         3 adet vortex,

·         1 adet viskozimetre,

·         1 adet çalkalamalı su banyosu,

·         1 adet HPLC sistemi,

·         2 adet EC metre,

·         10 adet dijital büret,

·         1 adet vakumlu kurutma dolabı,

·         5 adet ısıtıcılı manyetik karıştırıcı,

·         2 adet su banyosu,

·         1 adet soğutmalı sirkülatör,

·         1 adet mantolu ısıtıcı,

·         5 adet el tipi seri pipetör,

·         2 adet kül fırını,

·         1 adet dijital orbital mikroplaka çalkalayıcı,

·         10 adet dispenser seti,

·         1 adet bitki öğütme değirmeni,

·         1 adet CHNS cihazı,

·         2 adet biyogüvenlik kabini,

·         1 adet rotary evoporatör,

·         1 adet gözlemevi kubbesi,

·         8 adet no-frost buzdolabı,

·         10 adet oksijen tüpü,

·         10 adet azot protoksit tüpü.

Bunlarla birlikte, 33 kalem mobilya ve diğer malzemeler satın alınmıştır.

2011

-

                                                                                       2012

    Laboratuvara alınacak cihazların teknik şartnameleri hazırlıklarına başlanmış ve 2013-2014 yılları arasında 3 etapta ihaleleri tamamlanmıştır.

                                                                                       2013

Temmuz ayında, DMO vasıtası ile, 4686.010.08 TL bütçeli, aşağıdaki 7 kalem cihazın alımı yapılmıştır:

·         Microplate ataçmanlı UV Spektrofotometre cihazı,

·         Termogravimetrik/Diferansiyel Termal Analiz (TG/DTA),

·         Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) cihazı,

·         Dinamik Mekanik Analiz (DMA) cihazı,

·         Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS) cihazı,

·         3 Adet Çeker ocak,

·         (-)80 oC Deep-Freezer.

Ekim ayında, DMO vasıtası ile, 2.551.806.79 TL bütçeli, aşağıdaki 11 kalem cihazın alımı yapılmıştır:

·         Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GCMS),

·         LCMSMS, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM),

·         X Işınları Kırınımı (XRD),

·         Sıvı Azot Üretim Sistemi,

·         Mikrodalga Yakma Sistemi,

·         UV-VIS Spektrofotometre,

·         Sterilizatör,

·         İnkübatör,

·         2 adet Otoklav,

·         Universal Çekme-basma Test Cihazı.

 

Alımlar haricinde gerçekleştirilen faaliyetler;

·         Temmuz-Aralık aylarında laboratuvarın temel sarf gereksinimleri tespit edilmiş ve alımı yapılmıştır,

·         Laboratuvarın elektrik topraklama sorunu Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile birlikte giderilmiştir,

·         Laboratuvarın fiziki yapısı incelenmiş ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile irtibata geçilip, binanın teslimi için çalışmalar başlatılmıştır,

·         Laboratuvarın çevre düzenlemesi yapılmıştır,

·         Laboratuvarın güneş enerjisi sistemi onarılarak çalışır duruma getirilmiştir,

·         Laboratuvarın temel kırtasiye ihtiyacı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından sağlanmıştır,

·         Merkez Laboratuvarın Döner Sermaye ile koordinasyonu sağlanmıştır,

·         Laboratuvarın protokol giriş kapısının önüne yol çalışması yapılmıştır,

·         Merkez Laboratuvarını besleyen jeneratörün bakımları yapılmıştır,

·         Laboratuvar cihazlarının yer tespiti, kontrolleri yapılmış ve cihaz eğitimleri laboratuvar personellerine yetkili kişilerce verilmiştir. Bazı cihazların eğitimleri devam etmektedir, 

Birimimizde, Eylül ayında Mermer Çalıştayı, Aralık ayında Gıda Sektör Çalıştayı düzenlenmiştir.

                                                                                       2014

Nisan ayında, DMO vasıtası ile, 1.048.033 TL bütçeli aşağıdaki 3 kalem cihazın alımı yapılmıştır:

·         Kit uyumlu su analiz spektrofotometresi,

·         Toplam organik karbon cihazı (TOC),

·         Teleskop (Teleskobun teslimatı Kasım 2014 tarihinde olacaktır).

 

Nisan ayında, Laboratuvarın temel sarf gereksinimleri tespit edilmiş ve alımı yapılmıştır.

Nisan ayında, Hayvancılık Çalıştayı, Mayıs’ta İnşaat Sektör Çalıştayı ve Adıyaman İli Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı, Haziran’da Biyogaz Çalıştayı ve Enerji Sektör Çalıştayı olmak üzere 5 adet çalıştay düzenlenmiştir.

Birimin yönetim ve danışma kurulu güncellenmiştir.

Web sitesi oluşturulmuş ve geliştirilmiştir.

Şubat ayından itibaren numune kabulüne başlanmış, HPLC, GC-MS, AAS, TG-DTA, CHNS, DSC, DMA ve SEM cihazlarında toplam 8 analiz yapılmış, 1915 litre sıvı azot satışı yapılmış ve KDV hariç toplam 15805,5 TL gelir elde edilmiştir.

Haziran ayında, DMO vasıtası ile alınacak olan 50.000 TL bütçeli aşağıdaki 6 kalem cihazın teknik şartnamesi hazırlanmış ve ihaleye çıkmak üzere Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teslim edilmiştir:

·         Gerber santrifüjü,

·         Mekanik homojenizatör,

·         Polytron homojenizatör,

·         Otomatik pipet seti,

·         Tek kanallı elektronik pipet seti,

·         Çok kanallı elektronik pipet seti.

                                                                                       2015

Laboratuvarın temel sarf gereksinimleri tespit edilmiş ve alımı yapılmıştır,

Birimin yönetim ve danışma kurulu güncellenmiştir,

Temmuz 2015’ten sonra yeni yönetim göreve başlamıştır,

Web sitesi düzenlenmiş ve geliştirilmiştir,

Döner Sermayeden toplamda KDV hariç 54.446,00 TL tutarında gelir elde edilmiştir,

Merkezi Araştırma Laboratuvarımızda 2015’te toplamda 3013 adet deney ve 1800 litre sıvı azot satışı yapılmıştır.

Reffratif Indeks Dedektörü, BOD Kabini ve Ham Selüloz Tayin Cihazları alınmıştır,

2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları 2. Çalıştayına Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hasan AYDIN katılmıştır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezimizde Petrol Araştırma Laboratuvarının kurulabilmesi için ön çalışma olarak Malatya İnönü Üniversitesinde Petrol Analiz Laboratuvarına Müdür Yardımcılarımız Yrd. Doç. Dr. Hasan AYDIN ve Yrd. Doç. Dr. Aysel ALKAN UÇKUN incelemelerde bulunmuştur.

Laboratuvarda yapılan analizlerin tanıtımı için genel broşür ve bal analizi broşürü basılmış ve üniversite sanayi işbirliğinin sağlanması için organize sanayi bölgesine gidilerek tanıtımlarda bulunulmuştur.

   

2014 YILINDA AYLARA GÖRE CİHAZLARDA YAPILAN ANALİZLER ve TUTARLARI (KDV HARİÇ)

CİHAZLARHPLCGC - MSAASTG-DTACHNSDSCDMASEMSIVI AZOTDİĞERSU CİHAZITOPLAM
ANALİZ ADEDİ-73809241068-852720-26
AYLAROCAK------------
ŞUBAT--270-----950--1220
MART-8320-270-1140--810--10540
NİSAN---300----920--1220
MAYIS-----360-288115060-1858
HAZİRAN-735---450-480-150,5-1815,5
TEMMUZ-----1040-2750908503938
AĞUSTOS--1810-200--3001050-2603620
EYLÜL---240-300-385---925
EKİM--48-------390438
KASIM--4500240-300-6554702100-8265
ARALIK-------1475-372,88-1847,88
CİHAZDA TOPLAM-90556628105020035900633354402691,38700-
GENEL TOPLAM   
35687,38

   

CİHAZLARCİHAZDA TOPLAM
DENEY SAYISI
AYLAR
OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRAN
HPLC0------
LC-MS/MS0------
GC - MS0------
TOC0------
ICP-MS0------
AAS1600---1600--
TG-DTA23-4--19-
CHNS5-5----
DSC13-13----
DMA0------
SEM40---40--
SIVI AZOT1360-540-820--
GIDA ANALİZİ1----1-
SU ANALİZİ821--80-1
MİKRO DALGA144---144--
TOPLAM156202684201
CİHAZLARCİHAZDA TOPLAM
DENEY SAYISI
AYLAR
TEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK
HPLC1----1-
LC-MS/MS0------
GC - MS0------
TOC7-----7
ICP-MS135-----135
AAS456-38160-258-
TG-DTA312----
CHNS41----3
DSC3-3----
DMA0------
SEM132162652-56
SIVI AZOT440-21020--210
GIDA ANALİZİ18-8--55
SU ANALİZİ7636362--2
MİKRO DALGA270-3560-40135
TOPLAM5433424852304553