Numune Kabul İşlemleri

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI NUMUNE KABUL İŞLEMLERİ

Numune kabul şartları göz önüne alınarak Analiz Talep Formu doldurulur, numuneler ile birlikte merkezimize teslim edilir.

Not:Proje dahilinde yapılan analizler için Merkezimizden Proforma Fatura alınıp BAP'a teslim edilir. Proje onayı alındıktan sonra merkezimizden Fatura talep edilir.  

  

Analiz ücreti ödenerek banka dekontu Merkezi Araştırma Laboratuvarına teslim edilir. (Halk Bankası IBAN:TR 72 0001 2009 1810 0005 000 099)

Banka Dekontunda ADYUMLAB Analiz Hizmet Bedeli olduğu belirtilmelidir.

 Analizler gerçekleştirilir.
Analiz sonuçları raporlandırılır ve tarafınıza iletilir.

 

1) BAŞVURU

 • Analiz hizmeti almak isteyen kişi/kuruluş  ilgili cihaz(lar)a ait Word veya PDF formatında yer alan Analiz Talep Formunu eksiksiz olarak doldurarak Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADYÜMLAB) Müdürlüğüne başvurmalıdır. Analiz talep formunda, talep eden kişi/kuruluşun tüm bilgileri (adı, soyadı, imzası, adresi, telefonu, e-posta adresi ve varsa faksı) verilmelidir. Analiz talebi için doldurulan form ADYÜMLAB ve müşteri arasında yapılan sözleşmedir. Analizlerin yapılabilmesi için formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Analiz talep eden kişi/kuruluş, Analiz Talep Formunu doldurarak web sitesinde (http://adyumlab.adiyaman.edu.tr/TR) yayınlanan Numune Kabul Şartlarını okumuş ve kabul etmiş olur.
 • Üniversite araştırmacıları, kamu kurum/kuruluşları, sanayiciler ve üçüncü şahıslar tarafından yapılan istemler; yönetim kurulunca belirlenmiş ücretler karşılığında merkezde analiz yaptırabilmektedirler.
 • Üniversite araştırmacılarının projeleri kapsamında merkez imkânlarını kullanabilmeleri için projelerine ADYÜMLAB’dan aldıkları proforma faturayı eklemeleri gereklidir. (Projeleri onaylandıktan sonra proje tarihlerini geçmeden merkezimize başvurup hizmet karşılığındaki faturayı Bilimsel Araştırma Proje Birimine vermeleri gerekmektedir)

2) HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

 • Analize başlanabilmesi için hizmet bedelinin Adıyaman Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Halk Bankası Adıyaman Şube hesabına (IBAN NO: TR72 0001 2009 1810 0005 0000 99) yatırılarak dekontun ADYÜMLAB’ a ulaştırılması (e-posta, elden vb.) gerekmektedir.
 • Güncel fiyatlar ADYÜMLAB’ın web sitesinde ilgili başlık altında verilmiştir.
 • Ücretler KDV hariç verilmiştir.
 • Özel durumlarda hizmet bedelleri ve indirim oranları Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

3) ANALİZ

 • Hizmet bedelinin ödenmesi ve ADYÜMLAB'a ulaştırılmasıyla birlikte analiz süreci başlamaktadır.
 • Tahmini analiz süresi 15 gündür. Beyan edilen sürenin elde olmayan sebeplerle gecikmesi durumunda ADYÜMLAB sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda analiz talep eden kişi/kurum yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilecektir.

4) RAPORLAMA

 • Test ve analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.
 • Başvuru talebinde istenen test ve analizler için sadece bir nüsha rapor düzenlenir. Birden fazla numune için ayrı ayrı rapor isteniyorsa analiz talep formunda bunun belirtilmesi gerekmektedir.
 • Analiz raporu ve fatura, analiz talep formunda belirtilen kişi/kuruluş adresine gönderilir veya isteğe bağlı olarak elden teslim edilir.
 • Telefon/faks/e-posta ile verilen sonuçlar bilgi niteliği taşır.
 • Test ve analiz raporlarındaki sonuçlar bir bütünü kapsamaz, sadece ADYÜMLAB’a analiz için gelen numunelere ait sonuçları kapsar.
 • Analiz sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu analizlerin yapıldığı yerin Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi olduğunun yayında belirtilmesi gerekir.
 • Müşteri, analiz sonuçlarının sadece analizi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda Adıyaman Üniversitesi‘nin adının zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün Adıyaman Üniversitesi tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Özel standarda dayalı nicel analizlerde analiz fiyatlarına standart fiyatı ilave edilecek veya analiz talebini yapan kişi/kuruluştan standartların temin edilmesi istenecektir.
 • Ödeme belgeleri ADYÜMLAB’a ulaşmayan numunelerin analizine başlanmaz.
 • Sağlığı tehdit eder düzeyde zehirli, radyoaktif veya patojenik numuneler hakkında ADYÜMLAB’a ayrıca ayrıntılı bilgi verilmesi yasal zorunluluktur.

Analiz talepleri ve gerekli bilgiler için lütfen iletişime geçiniz.

Tel: +90 416 223 38 00  - 2258 veya 2250

E-posta: adyumlab@adiyaman.edu.tr

Web adresi: http://adyumlab.adiyaman.edu.tr/TR

 

ÖDEME BİLGİLERİ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü

Halk Bankası Adıyaman Şube Hesabı

IBAN: TR72 0001 2009 1810 0005 0000 99

(Banka dekontunda "ADYÜMLAB-Analiz Hizmet Bedeli" olduğu, projelerden karşılanacak ve avans çekilerek yatırılan ücretlerde ücretin karşılandığı "Proje No'su" belirtilmelidir.)