Laboratuvarımızda Yapılan Analizlerin İçeriği ve Sayıları Arttırıldı..

3.7.2015

SU ANALİZLERİ (KİT UYUMLU SPEKTROFOTOMETRE)

Klorür, Florür, Nitrit, Nitrat, Amonyum, Fosfat, Sülfat, Fosfor, Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), Ca ve Mg Sertliği Tayini Sulama Suyu ve İçme Suyu Analizleri.

GIDA VE YEM ANALİZLERİ (YAŞ METOTLA)

Nem Tayini, Kül Tayini, Ham Protein Tayini, Ham Yağ Tayini, Yağ Tayini, İnvert Şeker Tayini (titrimetrik), Toplam Asitlik Tayini (titrimetrik), Enerji Miktar Tayini, Renk Tayini, Viskozite Tayini, Peroksit Sayısı (titrimetrik), Yağda İyot Sayısı (titrimetrik), Yağda Sabunlaşma Sayısı (titrimetrik), Sütte Yağ Tayini (Gerber), Tahıllarda bintane ağırlığı, Yaş Gluten, Kuru Gluten, pH Tayini, Nişasta tayini, C Vitamini Tayini (titrimetrik).

Bal ve Pekmezde; HMF analizi, invert şeker analizi (titrimetrik), toplam asitlik tayini (titrimetrik), suda çözünmeyen katı madde analizi, çözünür katı madde miktarı tayini, nem tayini yapılmaktadır.

Pul biberde; Asitte çözünmeyen kül, toplam kül, rutubet analizi, nişasta tayini yapılmaktadır.

Hayvansal ve Bitkisel Yağlarda; Peroksit tayini, iyot sayısı tayini, sabunlaşma sayısı tayini yapılmaktadır.

Yemde; Yağ tayini, kül tayini, protein tayini, karbonhidrat tayini, diyet lif analizi, toplam enerji tayini yapılmaktadır.

ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ (AAS)

As, Hg, Pb, Cd, Al, Ca, Mg, K, Na, Cu, Fe, Mn, Zn, Ag, Cr, Ni, Si kalıntısı analizleri yapılmaktadır.

TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM)

Sıvı olmayan ve sıvı özellik taşımayan her türlü iletken olan veya olmayan numune incelenebilir.

Her çeşit metaller, tekstiller, fiberler, plastikler, polimerler, parçacıklar (kum, çakıl, polen vb.) incelenebilir.

İletken olmayan numuneler çok ince (yaklaşık 3 Å/saniye) iletken malzemeyle kaplanarak incelenebilir.

Yüzeyin elementel analizi ve elementel haritalanması yapılabilir.

KROMATOGRAFİ ANALİZLERİ

GC

Yağ asidi analizi, Uçucu yağ asidi analizi

GC/MS

Organoklorlu pestisit (OCP) kalıntısı

Poliklorobifenil (PCB) kalıntı analizi

Balda naftalin analizi

HPLC

Vitamin analizleri (Vit A, B, C, K1, K3, D3)

Kafein analizi

LC/MS/MS

Pestisit (Organofosforlu, Karbamat) kalıntısı

Antibiyotik kalıntısı analizi

TERMAL ANALİZLER

TGDTA

Transformasyon, buharlaşma, süblimleşme, dehidrosilasyon, dehidrasyon, kömür, yağ ve yakıtların yanma ürünleri, metallerin oksidasyonu, polimerlerin bozunması analizi.

DSC

Entalpi hesabı, Erime noktası tayini, Özgül ısı tayini.

DMA

Malzemelerin Elastikiyet modül katsayısı, dinamik viskoelastik özellikleri, örneğin E' ve E'', gerilim ve gerinim dalga şekilleri üzerindeki σ0, ∈0 ve δ değerlerinden hesaplanabilir.

ELEMENTEL ANALİZ CİHAZI (CHNS): Katılarda toplam C, H, N, S analizi yapılmaktadır.

TOPLAM ORGANİK KARBON CİHAZI (TOC): Katı ve sıvılarda toplam organik karbon (TOC), toplam karbon (TC), inorganik karbon (IC), uçucu olmayan organik karbon (NPOC) ve çözünmüş organik karbon (DOC) analizi yapılmaktadır.

SIVI AZOT CİHAZI: Tıbbi tedavilerde, Klinik araştırmalarda, Temel Bilimler Laboratuvarlarında, Veteriner Hekimliğinde, Zirai Araştırmalarda kullanılmaktadır. Özel ısı yalıtımlı 240 litre depolama kapasiteli tankları ile hizmet vermektedir.

Görüntülenme Sayısı: 2182